مرور دسته بندی

نـُت‌پایه

نـُت‌پایه در خوشبوی “عطر” چیست؟
در کنار نـُت‌های میانی، نـُت‌های پایه در خوشبوی عطر و ادکلن پایه و بنیان عطر را پدید می آورند. آنها نیرومند ساختن نـُت‌های سبک تر را پشتیبانی می کنند و از این رو ژرفا و رزونانس “زیرساخت” بیشتری به عطر می بخشند.

  • از آنجایی که نـُت‌های میانی پایه ی عطر را پدید می آورند، نـُت‌های پایه نـُت‌هایی با بوی بسیار توانگر، سنگین و ماندگار هستند.
  • آنها پس از نزدیک به ۳۰ دَم “۳۰ دقیقه” آغاز به پخش بوی می کنند و با نـُت‌های میانی کار می کنند تا سرشت عطر را ایجاد کنند.
  • از آنجایی که نـُت‌های پایه در پوست شما فرو می‌روند، بوی آن‌ها زمان درازی برجای می‌ماند و می‌تواند تا ۶ گاه نما “۶ ساعت” یا بیشتر ماندگاری داشته باشند.

نـُت‌های پایه ی پُرهوادار بر این پایه اند:

وانیل، عنبر، مشک، نعناع هندی، خزه “moss” و نـُت‌های چوبی؛ مانند: چوب صندل و چوب سدر.

0 مفاله

هیچی پیدا نشد!

انگار اینجا چیزی پیدا نشد!