بهترین عطرهای پنهالیگونز

بهترین عطرهای پنهالیگونز بهترین عطرهای پنهالیگونز ، تعداد زیادی شرکت عطرسازی وجود ندارد که بتواند ۱۵۰ سالگی را در این صنعت جشن بگیرد. اما پنهالیگون فقط یک برند نیست. از زمانی که در سال ۱۸۷۰ توسط ویلیام پنهالیگون تأسیس شد، بهترین میراث بریتانیا را نشان می دهد. برند Penhaligon s یکی از برندهای مطرح تولید […]

آذر ۲۲, ۱۴۰۲ 7 دقیقه میخونی
647 Views