دسته بندی انواع عطر

دسته بندی غلظت عطرها در بلاگ عطر بُـرنا همراه شما هستیم هر خوشبوی غلظتی دارد که به شدت روغن، الکل و یا آب موجود در آن دسته بندی می شود، این تفاوت هاست که انواع غلظت عطرها را مشخص میکند.

اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲ 6 دقیقه میخونی
1.1K Views