رایحه پاتچولی در عطرها

گیاهی چندساله از خانواده نعناعیان می‌باشد که دارای شاخه‌های افراشته و انبوه است. این شاخه‌ها می‌توانند تا ۷۵ سانتیمتر نیز طول داشته باشند. نعناع هندی یک نُتِ آروماتیک “خوشبو” میباشد و کمابیش تیره است که ژرفای شخصیت اما با شادابیِ زیاد به ارمغان می آورد،

دی ۲۵, ۱۴۰۲ 8 دقیقه میخونی
512 Views

نوشته هایی از همین دست