قیمت عطرهای زرجوف

قیمت عطرهای زرجوف

قیمت عطرهای زرجوف و کازاموراتی دیماه ۱۴۰۲

لیست قیمت عطرهای زرجوف و کازاموراتی

ما ۲۴ عطر را به انتخاب خودمان برای شما برگزیده ایم، از بازخورد ها در اینستاگرام حانه عطر برنا، تجربه ی چندین ساله ی فروش عطر و مقاله های ایرانی و خارجی درباره عطر و ادکلن، و خیلی فاکتورهای دیگه که بکار بردیم…

لیست قیمت عطرهای مردانه زرجوف
لیست قیمت عطرهای زنانه زرجوف
لیست قیمت ادکلن زرجوف
لیست قیمت عطر زرجوف

قیمت عطر های زرجوف و کازاموراتی

📋ردیف

📸 نگاره عطر

نام عطر

🧪 گنجایش

💰 قیمت

🛒 خرید از بُـرنا

1.

قیمت عطر فیرو کازاموراتی

فیرو

۱۰۰ میل

۸۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

2.     

قیمت عطر رجیو کازاموراتی

رجیو

۱۰۰ میل

۸۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

3.     

قیمت عطر 1888 کازاموراتی

1888

۱۰۰ میل

۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

4.     

قیمت عطر اودن زرجوف 50 میل

اودن

۵۰ میل

۶۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

5.    

قیمت عطر مفیستو جنتیلومو کازاموراتی

مفیستو جنتیلومو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

6.     

قیمت عطر داما بیانکا کازاموراتی

داما بیانکا

۱۰۰ میل

۷۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

7.     

قیمت عطر بوکت آیدال کازاموراتی

بوکت آیدال

۱۰۰ میل

۸۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

8.   

قیمت عطر لاتوسکا کازاموراتی

لاتوسکا

۱۰۰ میل

۷۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

9.     

قیمت عطر لیرا کازاموراتی

لیرا

۱۰۰ میل

۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

10.   

قیمت عطر گران بالو کازاموراتی

گران بالو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

11.

قیمت عطر رنسانس زرجوف

رنسانس

۱۰۰ میل

۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال 

12.   

قیمت عطر کوماندنت زرجوف

کوماندنت

۱۰۰ میل

۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

13.   

قیمت عطر بیردی زرجوف 50 میل

بیردی

۵۰ میل

۵۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

14.   

قیمت عطر نیو زرجوف 50 میل

نیو

۵۰ میل

۶۰,۴۹۹,۰۰۰ ریال

15.   

قیمت عطر اچنتو زرجوف

اچنتو

۱۰۰ میل

۹۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

16.   

قیمت عطر الکساندریا ۲ زرجوف

الکساندریا ۲

۱۰۰ میل

۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال

17.   

قیمت عطر اوپرا زرجوف

اوپرا

۱۰۰ میل

۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

18.   

قیمت عطر اربا پورا زرجوف

اربا پورا

۱۰۰ میل

۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

19.   

قیمت عطر مفیستو کازاموراتی

مفیستو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

20.   

قیمت عطر ناکسوس زرجوف

ناکسوس

۱۰۰ میل

۹۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

21.   

قیمت عطر مور دن وردز زرجوف

مور دن وردز

۱۰۰ میل

۹۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

22.   

قیمت عطر ایتالیکا کازاموراتی

ایتالیکا

۱۰۰ میل

۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

23.   

قیمت عطر دولچه آمالفی کازاموراتی

دولچه آمالفی

۱۰۰ میل

۸۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

24.   

قیمت عطر کورالو کازاموراتی

کورالو

۱۰۰ میل

۷۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

25.   

قیمت عطر کاسافیوچرا کازاموراتی

کاسافیوچرا

۱۰۰ میل

موجود نیست

26.   

قیمت عطر فیوره د الیوو کازاموراتی

فیوره د الیوو

۱۰۰ میل

موجود نیست

 

در جدول بالا لیست قیمت عطر زرجوف، و لیست قیمت ادکلن های زرجوف را دیدید که برای آسودگی خرید قیمت ادکلن زرجوف را برای شما درج کرده ایم.

لیست قیمت ادکلن های مردانه زرجوف

اگر بخواهیم خیلی از ویژگی ها و داده های هر یک از کالاهای زرجوف را به شکل ریز تری درج کنیم، کمی سردرگم کننده خواهد بود.

خیلی ساده میتوانید با تلیک بر روی نگاره ی هر کالا (عکس هر عطر) و یا تلیک بر روی نام کالای دلخواه در جدول ویژگی های عطر های برنا درباره آن بیشتر بخوانید.

لیست قیمت ادکلن های زنانه زرجوف

اگر بخواهیم خیلی از ویژگی ها و داده های هر یک از کالاهای زرجوف را به شکل ریز تری درج کنیم، کمی سردرگم کننده خواهد بود.

خیلی ساده میتوانید با تلیک بر روی نگاره ی هر کالا (عکس هر عطر) و یا تلیک بر روی نام کالای دلخواه در جدول ویژگی های عطر های برنا درباره آن بیشتر بخوانید.

لیست قیمت عطر زرجوف
قیمت عطرهای کازاموراتی

همچنین میتوانید بخوانید

بهترین عطرهای زرجوف

لیست قیمت عطر و ادکلن کازاموراتی

ما ۲۴ عطر را به انتخاب خودمان برای شما برگزیده ایم، از بازخورد ها در اینستاگرام حانه عطر برنا، تجربه ی چندین ساله ی فروش عطر و مقاله های ایرانی و خارجی درباره عطر و ادکلن، و خیلی فاکتورهای دیگه که بکار بردیم…

لیست قیمت عطرهای مردانه کازاموراتی
لیست قیمت عطرهای زنانه کازاموراتی
لیست قیمت ادکلن کازاموراتی
لیست قیمت عطر کازاموراتی

پس از بازدید از فروشگاه عطر بُـرنا اگر تصمیم به خرید گرفته اید، روی پیوند زیر تلیک کنید.

خرید عطرهای زرجوف

 

لیست قیمت عطرهای زرجوف

قیمت عطر زرجوف

ما ۲۴ عطر را به انتخاب خودمان برای شما برگزیده ایم، از بازخورد ها در اینستاگرام حانه عطر برنا، تجربه ی چندین ساله ی فروش عطر و مقاله های ایرانی و خارجی درباره عطر و ادکلن، و خیلی فاکتورهای دیگه که بکار بردیم…

لیست قیمت ادکلن زرجوف
لیست قیمت عطر زرجوف

📋ردیف

📸 نگاره عطر

نام عطر

🧪 گنجایش

💰 قیمت

🛒 خرید از بُـرنا

1.     

قیمت عطر اودن زرجوف 50 میل

اودن

۵۰ میل

۶۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

2.      

قیمت عطر رنسانس زرجوف

رنسانس

۱۰۰ میل

۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال 

3.      

قیمت عطر کوماندنت زرجوف

کوماندنت

۱۰۰ میل

۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

4.      

قیمت عطر بیردی زرجوف 50 میل

بیردی

 

۵۰ میل

۵۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

5.      

قیمت عطر نیو زرجوف 50 میل

نیو

۵۰ میل

۶۰,۴۹۹,۰۰۰ ریال

6.      

قیمت عطر اچنتو زرجوف

اچنتو

۱۰۰ میل

۹۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

7.      

قیمت عطر الکساندریا ۲ زرجوف

الکساندریا ۲

۱۰۰ میل

۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال

8.      

قیمت عطر اوپرا زرجوف

اوپرا

۱۰۰ میل

۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

9.      

قیمت عطر اربا پورا زرجوف

اربا پورا

۱۰۰ میل

۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

10.    

قیمت عطر ناکسوس زرجوف

ناکسوس

۱۰۰ میل

۹۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

11.    

قیمت عطر مور دن وردز زرجوف

مور دن وردز

۱۰۰ میل

۹۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

 

 

 

 

 

 

در جدول بالا لیست قیمت عطرهای زنانه و مردانه به روز میشود.☝️ هنگامه بروز رسانی دیماه 02

قیمت عطر مردانه زرجوف و قیمت عطر زنانه زرجوف

لیست قیمت عطرهای کازاموراتی

در جدول بالا لیست قیمت عطر کازاموراتی، و لیست قیمت ادکلن های کازاموراتی را دیدید که برای آسودگی خرید قیمت ادکلن کازاموراتی را برای شما درج کرده ایم.

قیمت عطر کازاموراتی

ما ۲۴ عطر را به انتخاب خودمان برای شما برگزیده ایم، از بازخورد ها در اینستاگرام حانه عطر برنا، تجربه ی چندین ساله ی فروش عطر و مقاله های ایرانی و خارجی درباره عطر و ادکلن، و خیلی فاکتورهای دیگه که بکار بردیم…

لیست قیمت عطرهای زنانه کازاموراتی

📋ردیف

📸 نگاره عطر

نام عطر

🧪 گنجایش

💰 قیمت

🛒 خرید از بُـرنا

1.        

قیمت عطر فیرو کازاموراتی

فیرو

۱۰۰ میل

۸۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

2.      

قیمت عطر رجیو کازاموراتی

رجیو

۱۰۰ میل

۸۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

3.       

قیمت عطر 1888 کازاموراتی

1888

۱۰۰ میل

۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

4.      

قیمت عطر مفیستو جنتیلومو کازاموراتی

مفیستو جنتیلومو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

5.       

قیمت عطر داما بیانکا کازاموراتی

داما بیانکا

۱۰۰ میل

۷۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال

6.       

قیمت عطر بوکت آیدال کازاموراتی

بوکت آیدال

۱۰۰ میل

۸۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

7.       

قیمت عطر لاتوسکا کازاموراتی

لاتوسکا

۱۰۰ میل

۷۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

8.       

قیمت عطر لیرا کازاموراتی

لیرا

۱۰۰ میل

۸۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال

9.      

قیمت عطر گران بالو کازاموراتی

گران بالو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

10.    

قیمت عطر مفیستو کازاموراتی

مفیستو

۱۰۰ میل

۸۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

11.      

قیمت عطر ایتالیکا کازاموراتی

ایتالیکا

۱۰۰ میل

۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

12.    

قیمت عطر دولچه آمالفی کازاموراتی

دولچه آمالفی

۱۰۰ میل

۸۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

13.     

قیمت عطر کورالو کازاموراتی

کورالو

۱۰۰ میل

۷۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال

14.    

قیمت عطر کاسافیوچرا کازاموراتی

کاسافیوچرا

۱۰۰ میل

موجود نیست

15.    

قیمت عطر فیوره د الیوو کازاموراتی

فیوره د الیوو

۱۰۰ میل

موجود نیست

16.  

 

 

 

 

 

لیست قیمت ادکلن های زنانه کازاموراتی

اگر بخواهیم خیلی از ویژگی ها و داده های هر یک از کالاهای زرجوف را به شکل ریز تری درج کنیم، کمی سردرگم کننده خواهد بود.

لیست قیمت عطرهای مردانه کازاموراتی

خیلی ساده میتوانید با تلیک بر روی نگاره ی هر کالا (عکس هر عطر) و یا تلیک بر روی نام کالای دلخواه در جدول ویژگی های عطر های برنا درباره آن بیشتر بخوانید.

لیست قیمت ادکلن های مردانه کازاموراتی

اگر بخواهیم خیلی از ویژگی ها و داده های هر یک از کالاهای زرجوف را به شکل ریز تری درج کنیم، کمی سردرگم کننده خواهد بود.

خیلی ساده میتوانید با تلیک بر روی نگاره ی هر کالا (عکس هر عطر) و یا تلیک بر روی نام کالای دلخواه در جدول ویژگی های عطر های برنا درباره آن بیشتر بخوانید.

لیست قیمت ادکلن کازاموراتی

ادکلن های زرجوف بیشتر از چگالی ادو پرفیوم بهره گرفته اند و طراح برند عطر زرجوف و همچنین کالکشن عطرهای کازاموراتی همواره قیمت های کمتری نسبت به عطرهای زرجوف دارند، میشود گفت یکی از گرانترین عطرهای زرجوف؛ عطر های عود استارز هستند که یکی از آن ها عطر الکساندریا 2 هست

شما اگر عطر باز باشید و علاقه به کلکسیون عطر داشته باشید شاید بد نباشه بدونید قیمت ادکلن های کازاموراتی و زرجوف چه قدر میباشد.

لیست قیمت عطر کازاموراتی

ما همواره مقاله های بلاگ عطر برنا را بروز میکنیم، در اندیشه خود داشته باشید که در روز ها و هفته های آتی، جدول قیمت به دلار را نیز برای عطرهای برند آماده میکنیم تا برای خرید عطر زرجوف آمادگی بهتر اقتصادی داشته باشید.

 

همچنین میتوانید بخوانید 👇

بهترین عطرهای کازاموراتی

 

در مقاله بالا میتوانید لیستی از بهترین های زرجوف را از کالکشن کازاموراتی برنا ببینید.

 

همانطور که پیش تر درباره آن گفتگو کردیم، مهم ترین فاکتورهای قیمت‌ عطرها برای قیمت گذاری دسته بندی غلظت عطر میباشد.

اگر علاقه به برند Xerjoff دارید…

همچنین میتوانید بخوانید 👇

بهترین عطرهای زرجوف

آیا این مفید بود؟

با سپاس از بازخورد شما!

خواندن بیشتر

Post navigation

دیدگاه گذاشتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.